Skip to main content

Pileanlæg og nedsivning

I 1997 blev kravene til udledning af spildevand strammet på grund af, at der efterhånden var sket en væsentlig forringelse af vandkvaliteten i vandløb og søer. Årsagen skyldes i stor udstrækning en dårlig renseeffekt fra septiktanke. Disse skal derfor ændres til tidssvarende anlæg med nedsivningsanlæg. Loven gælder for områder med spredt bebyggelse, hvor der ikke findes offentlig kloakering.

Rensningen af spildevandet kan udføres med: Nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg og minirenseanlæg. Nedsivningsanlægget er mest anvendt. Et nedsivningsanlæg udfører en rensning af spildevandet efterfulgt af en nedsivning i jorden. Anlægget består af en bundfældingstank, hvor de faste stoffer tilbageholdes, og væsken ledes til et nedsivningsområde, hvor den fordeles og renses af jordens mikroorganismer.

RÅDGIVNING og ETABLERING

Vi udfører rådgivning og udførelse. Flere ting indgår i vurderingen af anlægstype bl.a.: Jordbundsforhold og grundvandshøjde. Udførelsen af et anlæg skal ske af en autoriseret Kloakmester.

Back to top