Skip to main content

Vandløbspleje

Oprensning og klipning af vandløb med mejekurv. 

Etablering af vandløb og åer, vandløbsrestaureringer, udbedring af rørbrud, genslyngning af åer og vandløb.

Udlægning af gydegrus. Oprensning af sandfang.

Back to top