Skip to main content

Opgravningsfri udskiftning af gas-, vand- og kloakrør

Rørsprængning

Rørsprængning er en hurtig og billig måde at udskifte rør på. Udskiftningen sker ved en hydraulisk sprængning af de gamle rør, hvorfor metoden er velegnet i områder med omkringliggende rør og ledninger. Når de gamle rør er bortsprængt, gøres der samtidig plads til de nye rør.

Rørsprængning kan udføres på et meget begrænset arbejdsområde, hvilket medfører minimale trafikale omlægninger. Arbejdet er støjsvagt og er velegnet i følsomme områder. Den hydrauliske teknik medfører ingen rystelser, og dermed kan beskadigelser på bygninger mm. undgås.

Endvidere er der økonomiske fordele, når man undgår opgravningerne.

Back to top