Skip to main content

Med styret underboring

- er det muligt at styre et borehoved, i en forudbestemt dybde, uden opgravning.

STYRET UNDERBORING foregår mellem 2 gravede huller. Disse huller anvendes senere til opsamling af boreslam.

Først bores det styrbare borehoved igennem den planlagte strækning til modtagerhullet. Her påmonteres en "REAMER" og den nye ledning. Herefter trækkes "REAMEREN" og røret tilbage til starthullet. Under tilbagetrækning udvider "REAMEREN" det for borede borehul til den ønskede dimension.

STYRET UNDERBORING anvendes hvor normale graveforhold er vanskelige eller uhensigtsmæssige.

Back to top